Field Validation examples

From SMTX Wiki
Jump to navigation Jump to search

FieldTwo kijkt of die gelijk is aan FieldOne, indien niet: toon error

FieldOne: geen validation FieldTwo:

 Set validation error via: Javascript
 Validation Error:
 if (#REPLACE-PARTVALUE-FieldOne||# !== #REPLACE-PARTVALUE-FieldTwo||#) return 'Field one must be equal to field two';


Compare date with another date

DateToCompareTo bevat de datum waar veld DateAfterDateToCompareWith mee vergelijkt. Die DateToCompareTo zou je kunnen vullen vanuit de workflow en readonly zetten (of invisible) Om die op today te zetten, gebruik deze Default value:

 Default value type: NCALC
 Default value: FORMAT('{0:yyyyMMdd}', NOW())

DateAfterDateToCompareWith Set validation error via: Javascript Validation error: if (#REPLACE-PARTVALUE-DateAfterDateToCompareWith||# < #REPLACE-PARTVALUE-DateToCompareTo||#) return 'Date must be after date to compare with';


DateAfterToday kijkt enkel of de ingevulde datum niet voor vandaag ligt (dus wel in de toekomst). Dat gebeurt enkel bij input. Set validation error via: NCALC Validation error: IIF('#REPLACE-PARTVALUE-DateAfterToday||#' < FORMAT('{0:yyyyMMdd}', NOW()), 'Date must be after today', )

Veld mag geen negatieve getallen bevatten (-)

Wat betreft die negatieve getallen, is het veld van het type nummer? Dan zou je gewoon de min value op 0 kunnen zetten. Als je met die validation wil werken kun je ook dit doen (veld is niet verplicht met dit script):

var thenumber = Number(#REPLACE-PARTVALUE-nummer||#); if (thenumber && thenumber < 0) return "Only positive numbers allowed";
Link to examples on SC DEV (internal SMT-X): http://dev.ssp7.smt-x.com/servicecatalog/admin/ServiceTemplateAddEdit.aspx?genericguid=f94b59db-3914-4021-b73b-fa41d7c84dde